Klant worden


Protocol inschrijving nieuwe relatie Stichting tot Exploitatie van de Fustcentrale “Amsterdam” (SEFA)
 
Wanneer u klant wenst te worden bij SEFA is de procedure als volgt:
Het aanvraagformulier, welke onderaan de pagina is te vinden, kunt u uitprinten en invullen. Tevens kunt u dit aanvraagformulier verkrijgen bij het administratiekantoor van SEFA. Daarnaast dient u de volgende documenten te overleggen:
  1. Recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);
  2. Eén of meerdere recente inkoopfacturen (niet ouder dan 10 werkdagen) betreffende Food Center Amsterdam Gevestigde Handelaars waarop fust met statiegeldwaarde vermeld staat.
Wanneer u alle gevraagde informatie heeft afgeleverd bij SEFA wordt deze naar Euro Pool System B.V. verstuurd voor accordering. De richtlijn voor accordering is 5 werkdagen. 
 
Indien Euro Pool System B.V. uw aanvraag heeft geaccordeerd brengt SEFA u hiervan op de hoogte via e-mail. Voor inschrijving heeft SEFA nog aanvullende informatie nodig, namelijk:
  1. Betaalpas/bankafschrift met rekeningnummer op naam van uw bedrijf;
  2. Geldig legitimatiebewijs.
Nadat u deze informatie heeft verstrekt kunt u fust/pallets inleveren.
 
Mocht uw aanvraag niet akkoord bevonden worden door Euro Pool System B.V. dan brengt SEFA u hiervan op de hoogte via e-mail met reden van de afwijzing. Hiertegen is geen bezwaar bij SEFA mogelijk. SEFA zal in verband met de AVG al uw geleverde informatie direct vernietigen.
 
U ontvangt van uw fust inleveringen een schriftelijk bewijs, een geprint overzicht waarop het volgende vermeld staat; uw bedrijfsgegevens, de datum van inlevering en de ingeleverde soorten en aantallen kratten en/of pallets. (dit schriftelijke bewijs is een gele A5 bon, voorzien van het logo van SEFA en onze verdere bedrijfsgegevens). Al gelang van uw keuze ontvangt u wekelijks of maandelijks een creditnota van uw ingeleverde fust.
 
 
NB
Elke nieuwe partij die klant wenst te worden, zal door SEFA en Euro Pool System B.V. gescreend worden om na te gaan of deze:
  1. Handelaar is die groente en fruit in of verkoopt op het Food Center Amsterdam;
  2. Koper is van groente en fruit van handelaars op het Food Center Amsterdam.
Deze screening vind plaats door een overhandiging van een uittreksel Kamer van Koophandel, een volledig ingevuld aanvraagformulier en recente inkoopfacturen (niet ouder dan 10 werkdagen) van handelaars gevestigd op het Food Center Amsterdam.
 
Na goedkeuring van de betreffende partij door Euro Pool System B.V. wordt deze als goedgekeurde handelaar beschouwd en op de lijst van “Goedgekeurde Handelaars” bijgeschreven, Euro Pool System B.V. is te allen tijde gerechtigd om goedkeuring van een nieuwe partij te weigeren dan wel een verleende goedkeuring in te trekken.
 
SEFA zal aan partijen die kratten willen inleveren bekendmaken dat voor de inlevering van kratten bij SEFA voorwaarden van toepassing zijn, en wel de volgende:
  1. Kratten kunnen alleen bij SEFA worden ingeleverd door partijen die van tevoren door SEFA en Euro Pool System B.V. schriftelijk zijn goedgekeurd en op de lijst met “Goedgekeurde Handelaars” zijn bijgeschreven;
  2. Iedere inlevering door een “Goedgekeurde Handelaar” van meer dan 100 klapkratten gemixt of meer dan 1 pallet starre kratten, kan pas plaatsvinden na schriftelijke acceptatie door Euro Pool System B.V..
  3. Een door Euro Pool System B.V. aan een bepaalde partij onder 1. gegeven goedkeuring kan altijd door SEFA of Euro Pool System B.V. worden ingetrokken.
 

 


Aanvraagformulier Stichting tot Exploitatie van de Fustcentrale “Amsterdam”

Aanvraagformulier SEFA – versie 22 mei 2020